Režim dne


Denní režim (7:00 – 17:00 hodin)
Režim dne
7:00 - 8:15 hrajeme si a povídáme, pracujeme individuálně i ve skupině
8:10 - 8:30 ranní cvičení, TV-hra
8:40 - 9:00 hygiena, svačina
9:00 - 10:00 skupinové činnosti (RP,HV,VV,PV,LV,MP), hygiena, oblékání na pobyt venku
10:00 - 11:45 pobyt venku, vycházky, zahrada
11:45 - 12:15 oběd
12:15 - 13:00 hygiena, čištění zoubků, příprava na odpočinek na lůžku
13:00 - 13:20 poslech pohádky
13:20 - 14:15 odpočinek na lehátku
14:15 - 14:30 svačina
14:30 - 17:00 opakování znalostí, volné hry, pobyt na zahradě

A) CELODENNÍ REŽIM - 7:00 - 17:00
B) POLODENNÍ REŽIM DOPOLEDNÍ - 7:00 - 12:00