Ceník


Dopoledne 7:00 - 12:00 Celý den 7:00 - 17:00
5 dní v týdnu
17 - 22 dní měs.
174Kč/den 220Kč/den
paušálně 4900Kč
4 dny v týdnu
13 - 16 dní měs.
185Kč/den 260Kč/den
3 dny v týdnu
9 - 12 dní měs.
190Kč/den 280Kč/den
2 dny v týdnu
8 - 11 dní měs.
200Kč/den 300Kč/den
1 den v týdnu
1 - 7 dní měs.
270Kč/den 350Kč/den
Sleva pro druhého sourozence - 10%
V ceně není zahrnuta cena za stravu!!!
V ceně je zahrnut: pitný režim, materiály k výtvarným činnostem, výchovné a pedagogické pomůcky, péče dentální hygienistky (1x za půl roku), náklady na provoz miniškolky. V rámci paušálu je započteno 22 pracovních dní, předem nahlášené dovolené. Školné se nevrací, pouze v případě souvislé nemoci (delší 21 dní) je možno převést polovinu paušálu do dalšího měsíce (toto je možné využít pouze 1x v roce a doložit lékařským potvrzením).
ŠKOLNÉ SE PLATÍ KE KAŽDÉMU 15. V MĚSÍCI, NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ.

Stravování a ceník stravování


Během celého dne je zajištěn pitný režim, oběd je zajištěn dovozem a splňuje veškeré hygienické normy.
Ceník stravování
Dopolední svačina 15Kč
Oběd 43Kč
Odpolední svačina 15Kč
Stravné se platí paušálně ke každému 15. v měsíci na měsíc následující a to převodem na následující účet:
Bankovní spojení
Číslo účtu 1207396019
Kód banky 3030
Specifický symbol 003
Odhlášení stravného lze uplatnit nejpozději do 8:00hodin, na následující den a to na telefon: 777 72 12 12.
Vyúčtování stravného bude provedeno vždy k 30.6. příslušného roku (1x ročně).